diuturnas, furnas, noturnas, soturnas, taciturnas, urnas