2 Sílabas
fumem, rumem
3 Sílabas
aprumem, arrumem, assumem, betumem, consumem, costumem, defumem, emplumem, espumem, exumem, perfumem, presumem, resumem
4 Sílabas
acostumem, avolumem, desaprumem, rearrumem, reassumem
5 Sílabas
desacostumem