2 Sílabas
chovem
jovem
movem
provem
sovem
3 Sílabas
aprovem
comovem
comprovem
desovem
escovem
inovem
promovem
removem
renovem
reprovem
4 Sílabas
desaprovem