abarroto, adoto, agioto, amarroto, anoto, antidoto, arroto, azoto, bisbilhoto, boicoto, boto, broto, canhoto, capoto, casinhoto, chouto, copiloto, coto, couto, decoto, denoto, derroto, desempacoto, devoto, doto, douto, emboto, empacoto, encaixoto, enxoto, escroto, esgoto, foto, gafanhoto, gaivoto, garoto, goto, heterozigoto, ignoto, imoto, kioto, loto, maremoto, marnoto, maroto, minhoto, moto, noto, outo, peixoto, perdigoto, picaroto, picoto, piloto, ploto, remoto, risoto, roto, souto, superloto, terramoto, terremoto, totoloto, tricoto, troto, vinhoto, voto, zigoto