2 Sílabas
costo, gosto, mosto, posto, rosto, tosto
3 Sílabas
agosto, aposto, arrosto, composto, deposto, desgosto, disposto, encosto, exposto, imposto, oposto, posposto, preposto, proposto, recosto, reposto, sol-posto, subposto, suposto, transposto
4 Sílabas
antegosto, anteposto, anterrosto, bem-disposto, contragosto, contraposto, decomposto, descomposto, desencosto, entrecosto, entreposto, incomposto, indisposto, inexposto, interposto, justaposto, maldisposto, predisposto, pressuposto, sobreposto, superposto
5 Sílabas
autoimposto, sobrecomposto