2 Sílabas
costo
gosto
mosto
posto
rosto
tosto
3 Sílabas
agosto
aposto
arrosto
composto
deposto
desgosto
disposto
encosto
exposto
imposto
oposto
posposto
preposto
proposto
recosto
reposto
sol-posto
subposto
suposto
transposto
4 Sílabas
antegosto
anteposto
anterrosto
bem-disposto
contragosto
contraposto
decomposto
descomposto
desencosto
entrecosto
entreposto
incomposto
indisposto
inexposto
interposto
justaposto
maldisposto
predisposto
pressuposto
sobreposto
superposto
5 Sílabas
autoimposto
sobrecomposto