acorra, andorra, beiçorra, cabeçorra, cachaporra, cachorra, camorra, concorra, corra, decorra, discorra, escorra, forra, ganchorra, gangorra, gorra, incorra, madorra, masmorra, modorra, morra, ocorra, pachorra, percorra, pitorra, porra, recorra, socorra, transcorra, tripa-forra, zorra