desenvolva
devolva
dissolva
envolva
evolva
resolva
revolva
volva