abiscoitas, afoitas, amoitas, açoitas, moitas, pernoitas