aboliras, abriras, absolviras, acudiras, aderiras, adiras, admiras, admitiras, adquiriras, adstringiras, advertiras, aferiras, afiras, afligiras, agiras, agrediras, aguerriras, aludiras, anteviras, aplaudiras, aspergiras, aspiras, assentiras, assistiras, assumiras, atingiras, atiras, aturdiras, auferiras, aufiras, baliras, baniras, bipartiras, bramiras, brandiras, buliras, caipiras, carpiras, cerniras, cindiras, cingiras, coagiras, cobriras, coexistiras, coibiras, coincidiras, colidiras, coloriras, combaliras, comediras, compeliras, competiras, comprimiras, concerniras, conduziras, conferiras, confiras, confundiras, consentiras, consistiras, conspiras, constringiras, consumiras, contundiras, convergiras, corredimiras, corrigiras, cumpriras, curtiras, cuspiras, decidiras, deduziras, deferiras, definiras, defiras, deglutiras, deliras, demitiras, demoliras, denegriras, deprimiras, descobriras, descoloriras, descomediras, descomprimiras, descumpriras, desentupiras, desferiras, desfiras, desiludiras, desimpediras, desistiras, desmediras, desmentiras, desoprimiras, desparziras, despediras, despiras, desuniras, diferiras, difiras, difundiras, digeriras, digiras, dirigiras, dirimiras, discerniras, discutiras, dissuadiras, divergiras, divertiras, dividiras, dormiras, elixiras, emergiras, emitiras, empederniras, encobriras, engoliras, enguliras, entreabriras, entreluziras, entreouviras, entreviras, entupiras, erigiras, erodiras, esbaforiras, escapuliras, esculpiras, espargiras, esparziras, espavoriras, espiras, estiras, evadiras, exauriras, exibiras, exigiras, eximiras, existiras, expandiras, expediras, expeliras,
expiras, explodiras, exprimiras, faliras, feriras, fingiras, firas, floriras, foragiras, franziras, fremiras, frigiras, fugiras, fujiras, fulgiras, fundiras, ganiras, garantiras, geriras, giras, hauriras, iludiras, imergiras, impediras, impeliras, impingiras, imprimiras, incidiras, incumbiras, incutiras, indeferiras, indefiniras, indefiras, induziras, inexistiras, inferiras, infiras, infligiras, infringiras, infundiras, ingeriras, ingiras, inibiras, inqueriras, inquiriras, inseriras, insiras, insistiras, inspiras, insurgiras, interagiras, interferiras, interfiras, introduziras, invadiras, investiras, latiras, liras, luziras, mediras, mentiras, miras, mugiras, muniras, nutriras, obstringiras, omitiras, oprimiras, ouviras, pariras, partiras, pediras, percutiras, permitiras, persistiras, persuadiras, poliras, preferiras, prefiras, premiras, prescindiras, presidiras, pressentiras, presumiras, preteriras, pretiras, preveniras, previras, produziras, proferiras, profiras, progrediras, proibiras, puniras, reabriras, readmitiras, reagiras, reassumiras, recobriras, reconduziras, redefiniras, redescobriras, redigiras, redimiras, rediscutiras, reduziras, reexpediras, referiras, refiras, refletiras, regrediras, reincidiras, reinvestiras, remiras, repartiras, repeliras, repercutiras, repetiras, reprimiras, reproduziras, residiras, resistiras, respiras, ressarciras, ressurgiras, restringiras, resumiras, retiniras, retiras, retransmitiras, retroagiras, reuniras, revestiras, reviras, riras, rugiras, sacudiras, safiras, seduziras, sentiras, serviras, serziras, sorriras, sortiras,
subdividiras, subiras, submergiras, subsistiras, sucumbiras, sugeriras, sugiras, sumiras, suprimiras, supriras, surgiras, suspiras, tingiras, tiniras, tiras, tossiras, traduziras, transferiras, transfiras, transfundiras, transgrediras, transigiras, transmitiras, transpiras, ungiras, uniras, urdiras, urgiras, vagiras, vestiras, viras, zumbiras, zuniras