2 Sílabas
frijas, mijas, rijas
3 Sílabas
aflijas, alijas, corrijas, dirijas, erijas, exijas, inflijas, redijas, transijas
4 Sílabas
regozijas