2 Sílabas
frija
mija
rija
3 Sílabas
aflija
alija
botija
cornija
corrija
dirija
erija
exija
inflija
redija
transija
4 Sílabas
regozija