capricham, cochicham, enrabicham, espicham, ficham, picham