aderna, alterna, baderna, berna, camião-cisterna, caserna, caverna, cisterna, concerna, contraperna, desgoverna, encaderna, eterna, externa, fraterna, governa, hiberna, hodierna, interna, lanterna, lucerna, luzerna, materna, moderna, paterna, perna, prosterna, semi-interna, sempiterna, subalterna, taberna, taverna, terna, verna