acenem, alienem, apenem, armazenem, concatenem, condenem, coordenem, depenem, desempenem, drenem, empenem, encenem, engrenem, envenenem, gangrenem, ordenem, penem, serenem