2 Sílabas
cremem, fremem, gemem, premem, remem, temem, tremem
3 Sílabas
algemem, blasfemem, espremem, extremem