almeje, alveje, apedreje, areje, azuleje, bafeje, boceje, bordeje, braceje, cacareje, caleje, chameje, corteje, coteje, craveje, dardeje, deseje, despeje, drapeje, esbraveje, espumeje, esquarteje, fareje, festeje, flameje, forceje, gargareje, goteje, graceje, inveje, lacrimeje, lampeje, lateje, maneje, mareje, peleje, pestaneje, planeje, rasteje, relampeje, remaneje, sacoleje, seje, serpeje, traceje, troveje, vareje, veleje, viceje