2 Sílabas
deitas, feitas, freitas, peitas, seitas
3 Sílabas
aceitas, afeitas, ajeitas, aleitas, azeitas, colheitas, confeitas, deleitas, desfeitas, direitas, eleitas, empreitas, enfeitas, enjeitas, espreitas, estreitas, maleitas, perfeitas, prefeitas, receitas, refeitas, rejeitas, respeitas, sujeitas, suspeitas
4 Sílabas
aproveitas, contrafeitas, endireitas, imperfeitas, insuspeitas, rarefeitas, reeleitas, satisfeitas
5 Sílabas
desaproveitas, insatisfeitas, reaproveitas