2 Sílabas
deitas
feitas
freitas
peitas
seitas
3 Sílabas
aceitas
afeitas
ajeitas
aleitas
azeitas
colheitas
confeitas
deleitas
desfeitas
direitas
eleitas
empreitas
enfeitas
enjeitas
espreitas
estreitas
maleitas
perfeitas
prefeitas
receitas
refeitas
rejeitas
respeitas
sujeitas
suspeitas
4 Sílabas
aproveitas
contrafeitas
endireitas
imperfeitas
insuspeitas
rarefeitas
reeleitas
satisfeitas
5 Sílabas
desaproveitas
insatisfeitas
reaproveitas