2 Sílabas
cegues
chegues
jegues
legues
negues
pegues
pregues
regues
segues
3 Sílabas
abnegues
achegues
agregues
alegues
apegues
carregues
congregues
consegues
delegues
denegues
empregues
entregues
esfregues
fumegues
navegues
persegues
prossegues
refregues
relegues
renegues
segregues
sonegues
sossegues
trafegues
4 Sílabas
aconchegues
desagregues
desapegues
descarregues
encarregues
escorregues
recarregues
resfolegues
5 Sílabas
desassossegues
sobrecarregues