abnegas, achegas, aconchegas, adegas, agregas, alegas, apegas, bodegas, carregas, cegas, chegas, colegas, congregas, delegas, denegas, desagregas, desapegas, desassossegas, descarregas, egas, empregas, encarregas, entregas, escorregas, esfregas, fumegas, galegas, gregas, legas, navegas, negas, piegas, pregas, recarregas, refregas, regas, relegas, renegas, resfolegas, segregas, sobrecarregas, sonegas, sossegas, trafegas, vegas, xabregas