conectes, desconectes, detectes, infectes, prospectes, reconectes