2 Sílabas
cavem, cravem, gravem, lavem, travem
3 Sílabas
agravem, conchavem, depravem, desbravem, destravem, encravem, entravem, escavem, regravem
4 Sílabas
alinhavem, desagravem, desentravem