2 Sílabas
atam, batam, catam, datam, matam, tratam
3 Sílabas
abatam, acatam, combatam, constatam, contatam, contratam, debatam, delatam, desatam, destratam, difratam, dilatam, embatam, engatam, enlatam, formatam, maltratam, reatam, rebatam, refratam, relatam, rematam, resgatam, retratam
4 Sílabas
aclimatam, antedatam, apostatam, aquilatam, arrebatam, arrematam, candidatam, desbaratam, desempatam, malbaratam, reformatam