abarraques, almanaques, aplaques, ataques, atraques, baques, cavanhaques, conhaques, craques, desempaques, destaques, embasbaques, empaques, emplaques, ensaques, esburaques, estaques, fraques, saques, sotaques, taques