2 Sílabas
capo
guapo
papo
rapo
sapo
tapo
trapo
3 Sílabas
derrapo
empapo
encapo
escapo
farrapo
fiapo
galapo
solapo
sopapo
4 Sílabas
acaçapo
esfarrapo
guardanapo
jenipapo
5 Sílabas
esparadrapo