2 Sílabas
banem, danem, ganem, nanem, planem, sanem
3 Sílabas
abanem, afanem, aplanem, emanem, empanem, enganem, esganem, irmanem, profanem, promanem, ufanem
4 Sílabas
atazanem, desenganem, engalanem