2 Sílabas
banem
danem
ganem
nanem
planem
sanem
3 Sílabas
abanem
afanem
aplanem
emanem
empanem
enganem
esganem
irmanem
profanem
promanem
ufanem
4 Sílabas
atazanem
desenganem
engalanem