2 Sílabas
amem, bramem, chamem, clamem, mamem
3 Sílabas
aclamem, declamem, derramem, difamem, exclamem, infamem, inflamem, proclamem, programem, reclamem
4 Sílabas
diagramem, embalsamem, reprogramem