2 Sílabas
caies, raies, vaies
3 Sílabas
desmaies, ensaies, espraies, gandaies, tocaies