2 Sílabas
ache
axe
cache
guache
praxe
rache
tache
taxe
3 Sílabas
agache
apache
coaxe
despache
engraxe
goulache
malgaxe
relaxe
4 Sílabas
atarraxe
desengraxe
esborrache
esculache