3 Sílabas
cúria, fúria, múria
4 Sílabas
centúria, espúria, etrúria, incúria, injúria, lamúria, luxúria, penúria
5 Sílabas
glicosúria, hematúria
7 Sílabas
fenilcetonúria