antepõem, compõem, contrapõem, decompõem, depõem, dispõem, expõem, impõem, indispõem, interpõem, opõem, pospõem, predispõem, prepõem, pressupõem, propõem, põem, repõem, sobrepõem, superpõem, supõem, transpõem