alegórico, ante-histórico, anti-histórico, calórico, categórico, disfórico, dórico, escultórico, eufórico, extra-histórico, fantasmagórico, folclórico, fosfórico, gongórico, hiperdórico, histórico, magnetocalórico, metafórico, meteórico, neogongórico, neopitagórico, pictórico, pitagórico, pletórico, proto-histórico, pré-histórico, pseudo-histórico, pseudodórico, retórico, semafórico, semi-histórico, semialegórico, teórico