3 Sílabas
caístes, fluístes, fruístes, saístes, traístes
4 Sílabas
abluístes, abstraístes, afluístes, anuístes, atraístes, concluístes, confluístes, contraístes, decaístes, descaístes, diluístes, distraístes, esvaístes, excluístes, extraístes, incluístes, influístes, instruístes, intuístes, obstruístes, possuístes, recaístes, refluístes, retraístes, subtraístes
5 Sílabas
atribuístes, constituístes, contribuístes, destituístes, diminuístes, distribuístes, evoluístes, instituístes, prostituístes, restituístes, retribuístes, sobressaístes, substituístes, usufruístes
6 Sílabas
reconstituístes, redistribuístes