4 Sílabas
agrícolas, avícolas, silvícolas, vinícolas