acácio
anastácio
bonifácio
cartapácio
cetáceo
coriáceo
cretáceo
croácio
crustáceo
cássio
dácio
farináceo
galináceo
herbáceo
horácio
infracretáceo
inácio
liliáceo
lácio
opiáceo
palácio
pancrácio
pascácio
pistácio
posfácio
potássio
prefácio
rosáceo
rácio
saponáceo
sebáceo
semi-herbáceo
subcoriáceo
tridácio
trácio
violáceo