acácio, anastácio, bonifácio, cartapácio, cetáceo, coriáceo, cretáceo, croácio, crustáceo, cássio, dácio, farináceo, galináceo, herbáceo, horácio, infracretáceo, inácio, liliáceo, lácio, opiáceo, palácio, pancrácio, pascácio, pistácio, posfácio, potássio, prefácio, rosáceo, rácio, saponáceo, sebáceo, semi-herbáceo, subcoriáceo, tridácio, trácio, violáceo