abafarei
abafei
abaixarei
abaixei
abalancei
abalançarei
abalarei
abalei
abalizarei
abalizei
abalroarei
abalroei
abanarei
abandalharei
abandalhei
abandonarei
abandonei
abanei
abarcarei
abarracarei
abarrotarei
abarrotei
abastecei
abastecerei
abatei
abaterei
abdicarei
abeirarei
abeirei
abençoarei
abençoei
abestalharei
abestalhei
abiscoitarei
abiscoitei
abismarei
abismei
abjurarei
abjurei
abluirei
abnegarei
abobadarei
abobadei
abocanharei
abocanhei
aboletarei
aboletei
abolirei
abominarei
abominei
abordarei
abordei
aborrecei
aborrecerei
abortarei
abortei
abotoarei
abotoei
abracei
abrandarei
abrandei
abrangei
abrangerei
abrasarei
abrasei
abraçarei
abrenharei
abrenhei
abreviarei
abreviei
abrigarei
abrilhantarei
abrilhantei
abrirei
abrocharei
abrochei
absolverei
absorvei
absorverei
absterei
abstrairei
abundarei
abundei
aburguesarei
aburguesei
abusarei
abusei
acabarei
acabei
acabrunharei
acabrunhei
academicizarei
academicizei
acalentarei
acalentei
acalmarei
acalmei
acalorarei
acalorei
acamparei
acampei
acantonarei
acantonei
acariciarei
acariciei
acarinharei
acarinhei
acarpetarei
acarpetei
acarretarei
acarretei
acasalarei
acasalei
acastelarei
acastelei
acatarei
acatei
acautelarei
acautelei
acaçaparei
acaçapei
aceitarei
aceitei
acelerarei
acelerei
acenarei
acendei
acenderei
acenei
acentuarei
acentuei
acercarei
acertarei
acertei
acessarei
acessei
acetinarei
acetinei
acharei
achegarei
achei
acidentarei
acidentei
acidificarei
acidularei
acidulei
acinzentarei
acinzentei
acionarei
acionei
acirrarei
acirrei
aclamarei
aclamei
aclararei
aclarei
aclimatarei
aclimatei
aclimatizarei
aclimatizei
acobertarei
acobertei
acolchoarei
acolchoei
acolhei
acolherei
acometei
acometerei
acomodarei
acomodei
acompanharei
acompanhei
aconchegarei
acondicionarei
acondicionei
aconselharei
aconselhei
acontecei
acontecerei
acoplarei
acoplei
acordarei
acordei
acorrei
acorrentarei
acorrentei
acorrerei
acossarei
acossei
acostumarei
acostumei
acotovelarei
acotovelei
acovardarei
acovardei
acreditarei
acreditei
acrescei
acrescentarei
acrescentei
acrescerei
acrisolarei
acrisolei
acuarei
acudirei
acuei
acumularei
acumulei
acusarei
acusei
acutilarei
acutilei
adaptarei
adaptei
adelgacei
adelgaçarei
adensarei
adensei
adentrarei
adentrei
adequarei
aderirei
adernarei
adernei
adestrarei
adestrei
adiantarei
adiantei
adiarei
adicionarei
adicionei
adiei
adirei
aditarei
aditei
adivinharei
adivinhei
adjetivarei
adjetivei
adjudicarei
administrarei
administrei
admirarei
admirei
admitirei
admoestarei
admoestei
adocei
adocicarei
adoecei
adoecerei
adoentarei
adoentei
adorarei
adorei
adormecei
adormecerei
adornarei
adornei
adotarei
adotei
adoçarei
adquirirei
adstringirei
adubarei
adubei
adularei
adulei
adulterarei
adulterei
advertirei
advirei
advogarei
afadigarei
afagarei
afanarei
afanei
afastarei
afastei
afeiçoarei
afeiçoei
afeminarei
afeminei
aferirei
aferrarei
aferrei
aferroarei
aferroei
aferrolharei
aferrolhei
aferventarei
aferventei
afervorarei
afervorei
afetarei
afetei
afiancei
afiançarei
afiarei
afiei
afigurarei
afigurei
afiliarei
afiliei
afinarei
afincarei
afinei
afirmarei
afirmei
afivelarei
afivelei
afixarei
afixei
afligirei
aflorarei
aflorei
afluirei
afobarei
afobei
afofarei
afofei
afogarei
afoitarei
afoitei
aforarei
aforei
aformosarei
aformosearei
aformoseei
aformosei
afrontarei
afrontei
afrouxarei
afrouxei
afugentarei
afugentei
afundarei
afundei
afunilarei
afunilei
agacharei
agachei
agarrarei
agarrei
agasalharei
agasalhei
agenciarei
agenciei
agendarei
agendei
agigantarei
agigantei
agilizarei
agilizei
agiotarei
agiotei
agirei
agitarei
agitei
aglomerarei
aglomerei
aglutinarei
aglutinei
agonizarei
agonizei
agourarei
agourei
agraciarei
agraciei
agradarei
agradecei
agradecerei
agradei
agravarei
agravei
agredirei
agregarei
agremiarei
agremiei
agrilhoarei
agrilhoei
agruparei
agrupei
aguardarei
aguardei
aguarei
agucei
aguentarei
aguentei
aguerrirei
agulharei
agulhei
aguçarei
ajardinarei
ajardinei
ajeitarei
ajeitei
ajoelharei
ajoelhei
ajudarei
ajudei
ajuizarei
ajuizei
ajuntarei
ajuntei
ajuramentarei
ajuramentei
ajustarei
ajustei
alagarei
alardearei
alardeei
alargarei
alarmarei
alarmei
alastrarei
alastrei
albergarei
alcancei
alcançarei
alcei
alcoolizarei
alcoolizei
alegarei
alegrarei
alegrei
aleijarei
aleijei
aleitarei
aleitei
alentarei
alentei
alertarei
alertei
alevantarei
alevantei
alfabetizarei
alfabetizei
algemarei
algemei
alhearei
alheei
aliarei
alicercei
alicerçarei
aliciarei
aliciei
aliei
alienarei
alienei
aligeirarei
aligeirei
alijarei
alijei
alimentarei
alimentei
alinharei
alinhavarei
alinhavei
alinhei
alisarei
alisei
alistarei
alistei
aliviarei
aliviei
almejarei
almejei
almocei
almoçarei
alocarei
alojarei
alojei
alongarei
alourarei
alourei
altearei
alteei
alterarei
altercarei
alterei
alternarei
alternei
alucinarei
alucinei
aludirei
alugarei
alumiarei
alumiei
alvejarei
alvejei
alvorecei
alvorecerei
alvorocei
alvoroçarei
alçarei
amaciarei
amaciei
amadurecei
amadurecerei
amainarei
amainei
amaldiçoarei
amaldiçoei
amamentarei
amamentei
amancebarei
amancebei
amanhecei
amanhecerei
amansarei
amansei
amanteigarei
amarei
amarelarei
amarelei
amargarei
amarrarei
amarrei
amarrotarei
amarrotei
amasiarei
amasiei
amassarei
amassei
ambicionarei
ambicionei
ambientarei
ambientei
ameacei
ameaçarei
amedrontarei
amedrontei
amei
amenizarei
amenizei
amerissarei
amerissei
amesquinharei
amesquinhei
amigarei
amimarei
amimei
amiudarei
amiudei
amoitarei
amoitei
amolarei
amoldarei
amoldei
amolecei
amolecerei
amolei
amontoarei
amontoei
amordacei
amordaçarei
amortalharei
amortalhei
amortecei
amortecerei
amortizarei
amortizei
amostrarei
amostrei
amotinarei
amotinei
ampararei
amparei
ampliarei
ampliei
amplificarei
amputarei
amputei
analisarei
analisei
anarquizarei
anarquizei
anatematizarei
anatematizei
ancorarei
ancorei
andarei
andei
anelarei
anelei
anestesiarei
anestesiei
anexarei
anexei
angariarei
angariei
angustiarei
angustiei
animalizarei
animalizei
animarei
animei
aninharei
aninhei
aniquilarei
aniquilei
anistiarei
anistiei
anoitecei
anoitecerei
anotarei
anotei
ansiarei
ansiei
antecedei
antecederei
anteciparei
antecipei
antedatarei
antedatei
anteporei
anteverei
antipatizarei
antipatizei
anuirei
anularei
anulei
anunciarei
anunciei
apadrinharei
apadrinhei
apagarei
apaixonarei
apaixonei
apalparei
apalpei
apanagiarei
apanagiei
apanharei
apanhei
aparacei
aparacerei
aparafusarei
aparafusei
apararei
aparecei
aparecerei
aparei
aparelharei
aparelhei
aparentarei
aparentei
apartarei
apartei
apascentarei
apascentei
apavorarei
apavorei
apaziguarei
apearei
apedrejarei
apedrejei
apeei
apegarei
apelarei
apelei
apelidarei
apelidei
apenarei
apendarei
apendei
apenei
apercebei
aperceberei
aperfeiçoarei
aperfeiçoei
aperrearei
aperreei
apertarei
apertei
apetecei
apetecerei
apiedarei
apiedei
apimentarei
apimentei
apinharei
apinhei
apitarei
apitei
aplacarei
aplainarei
aplainei
aplanarei
aplanei
aplaudirei
aplicarei
apoderarei
apoderei
apodrecei
apodrecerei
apoiarei
apoiei
apologizarei
apologizei
apontarei
apontei
aportarei
aportei
aposentarei
aposentei
apossarei
apossei
apostarei
apostatarei
apostatei
apostei
apostilarei
apostilei
apostrofarei
apostrofei
apreciarei
apreciei
apreendei
apreenderei
apregoarei
apregoei
aprendei
aprenderei
apresarei
apresei
apresentarei
apresentei
apressarei
apressei
aprimorarei
aprimorei
aprisionarei
aprisionei
aprofundarei
aprofundei
aprontarei
aprontei
apropriarei
apropriei
aprovarei
aprovei
aproveitarei
aproveitei
aproximarei
aproximei
aprumarei
aprumei
apunhalarei
apunhalei
apurarei
apurei
aquartelarei
aquartelei
aquecei
aquecerei
aquiescei
aquiescerei
aquilatarei
aquilatei
ararei
arbitrarei
arbitrei
arborescei
arborescerei
arborizarei
arborizei
arcarei
ardei
arderei
arei
arejarei
arejei
arfarei
arfei
arguirei
argumentarei
argumentei
aristocratizarei
aristocratizei
armarei
armazenarei
armazenei
armei
aromatizarei
aromatizei
arpoarei
arpoei
arquearei
arqueei
arquejarei
arquejei
arquitetarei
arquitetei
arquivarei
arquivei
arraigarei
arrancarei
arranharei
arranhei
arranjarei
arranjei
arrasarei
arrasei
arrastarei
arrastei
arrazoarei
arrazoei
arrearei
arrebanharei
arrebanhei
arrebatarei
arrebatei
arrebentarei
arrebentei
arrebitarei
arrebitei
arrecadarei
arrecadei
arredarei
arredei
arredondarei
arredondei
arreei
arrefecei
arrefecerei
arregacei
arregalarei
arregalei
arreganharei
arreganhei
arregaçarei
arregimentarei
arregimentei
arrematarei
arrematei
arremedarei
arremedei
arremessarei
arremessei
arremetei
arremeterei
arrendarei
arrendei
arrependei
arrependerei
arrepiarei
arrepiei
arrevesarei
arrevesei
arriarei
arribarei
arribei
arriei
arrimarei
arrimei
arriscarei
arrobarei
arrobei
arrocharei
arrochei
arrogarei
arrojarei
arrojei
arrolarei
arrolei
arrolharei
arrolhei
arrombarei
arrombei
arrostarei
arrostei
arrotarei
arrotei
arroxearei
arroxeei
arruinarei
arruinei
arrumarei
arrumei
articularei
articulei
arvorarei
arvorei
ascendei
ascenderei
asfaltarei
asfaltei
asfixiarei
asfixiei
asilarei
asilei
aspergirei
aspirarei
aspirei
assalariarei
assalariei
assaltarei
assaltei
assanharei
assanhei
assarei
assassinarei
assassinei
assearei
assediarei
assediei
asseei
assegurarei
assegurei
assei
assemelharei
assemelhei
assenhorearei
assenhoreei
assentarei
assentei
assentirei
assessorarei
assessorei
asseverarei
asseverei
assimilarei
assimilei
assinalarei
assinalei
assinarei
assinei
assistirei
assoarei
assoberbarei
assoberbei
assobiarei
assobiei
associarei
associei
assoei
assolarei
assolei
assomarei
assombrarei
assombrei
assomei
assoprarei
assoprei
assorearei
assoreei
assoviarei
assoviei
assumirei
assustarei
assustei
astro-rei
atacarei
atalharei
atalhei
atapetarei
atapetei
atarei
atarraxarei
atarraxei
ataviarei
ataviei
atazanarei
atazanei
atearei
ateei
atei
atemorizarei
atemorizei
atendei
atenderei
atentarei
atentei
atenuarei
atenuei
aterei
aterrarei
aterrei
aterrissarei
aterrissei
aterrorizarei
aterrorizei
atestarei
atestei
aticei
atinarei
atinei
atingirei
atirarei
atirei
ativarei
ativei
atiçarei
atolarei
atolei
atordoarei
atordoei
atormentarei