aboliras
abriras
absolviras
acudiras
aderiras
adiras
admiras
admitiras
adquiriras
adstringiras
advertiras
aferiras
afiras
afligiras
agiras
agrediras
aguerriras
aludiras
anteviras
aplaudiras
aspergiras
aspiras
assentiras
assistiras
assumiras
atingiras
atiras
aturdiras
auferiras
aufiras
baliras
baniras
bipartiras
bramiras
brandiras
buliras
caipiras
carpiras
cerniras
cindiras
cingiras
coagiras
cobriras
coexistiras
coibiras
coincidiras
colidiras
coloriras
combaliras
comediras
compeliras
competiras
comprimiras
concerniras
conduziras
conferiras
confiras
confundiras
consentiras
consistiras
conspiras
constringiras
consumiras
contundiras
convergiras
corredimiras
corrigiras
cumpriras
curtiras
cuspiras
decidiras
deduziras
deferiras
definiras
defiras
deglutiras
deliras
demitiras
demoliras
denegriras
deprimiras
descobriras
descoloriras
descomediras
descomprimiras
descumpriras
desentupiras
desferiras
desfiras
desiludiras
desimpediras
desistiras
desmediras
desmentiras
desoprimiras
desparziras
despediras
despiras
desuniras
diferiras
difiras
difundiras
digeriras
digiras
dirigiras
dirimiras
discerniras
discutiras
dissuadiras
divergiras
divertiras
dividiras
dormiras
elixiras
emergiras
emitiras
empederniras
encobriras
engoliras
enguliras
entreabriras
entreluziras
entreouviras
entreviras
entupiras
erigiras
erodiras
esbaforiras
escapuliras
esculpiras
espargiras
esparziras
espavoriras
espiras
estiras
evadiras
exauriras
exibiras
exigiras
eximiras
existiras
expandiras
expediras
expeliras
expiras
explodiras
exprimiras
faliras
feriras
fingiras
firas
floriras
foragiras
franziras
fremiras
frigiras
fugiras
fujiras
fulgiras
fundiras
ganiras
garantiras
geriras
giras
hauriras
iludiras
imergiras
impediras
impeliras
impingiras
imprimiras
incidiras
incumbiras
incutiras
indeferiras
indefiniras
indefiras
induziras
inexistiras
inferiras
infiras
infligiras
infringiras
infundiras
ingeriras
ingiras
inibiras
inqueriras
inquiriras
inseriras
insiras
insistiras
inspiras
insurgiras
interagiras
interferiras
interfiras
introduziras
invadiras
investiras
latiras
liras
luziras
mediras
mentiras
miras
mugiras
muniras
nutriras
obstringiras
omitiras
oprimiras
ouviras
pariras
partiras
pediras
percutiras
permitiras
persistiras
persuadiras
poliras
preferiras
prefiras
premiras
prescindiras
presidiras
pressentiras
presumiras
preteriras
pretiras
preveniras
previras
produziras
proferiras
profiras
progrediras
proibiras
puniras
reabriras
readmitiras
reagiras
reassumiras
recobriras
reconduziras
redefiniras
redescobriras
redigiras
redimiras
rediscutiras
reduziras
reexpediras
referiras
refiras
refletiras
regrediras
reincidiras
reinvestiras
remiras
repartiras
repeliras
repercutiras
repetiras
reprimiras
reproduziras
residiras
resistiras
respiras
ressarciras
ressurgiras
restringiras
resumiras
retiniras
retiras
retransmitiras
retroagiras
reuniras
revestiras
reviras
riras
rugiras
sacudiras
safiras
seduziras
sentiras
serviras
serziras
sorriras
sortiras
subdividiras
subiras
submergiras
subsistiras
sucumbiras
sugeriras
sugiras
sumiras
suprimiras
supriras
surgiras
suspiras
tingiras
tiniras
tiras
tossiras
traduziras
transferiras
transfiras
transfundiras
transgrediras
transigiras
transmitiras
transpiras
ungiras
uniras
urdiras
urgiras
vagiras
vestiras
viras
zumbiras
zuniras