1 Sílaba
dez
grés
lés
pés
rés
és
2 Sílabas
bonés
cafés
convés
galés
indez
invés
manés
moisés
resvés
revés
sopés
través
viés
3 Sílabas
aimorés
aloés
através
buscapés
canapés
candomblés
chaminés
chimpanzés
gurupés
jacarés
lava-pés
manganés
massapés
palmarés
pangarés
pionés
pontapés
rodapés
4 Sílabas
dialoés
igarapés
5 Sílabas
limpa-chaminés