2 Sillaba
Resia, Slesia, cesia, chesia, desia, esia, mesia, mnesia, poesia, sesia, tesia
3 Sillaba
Indonesia, Malesia, Rhodesia, Valsesia, algesia, amnesia, ardesia, atresia, b-malesia, babesia, borghesia, ceresia, comesia, cortesia, dismnesia, ecclesia, ecmnesia, efesia, eresia, estesia, falesia, framboesia, frenesia, geodesia, idesia, magnesia, nemesia, parlesia, phrenesia, rafflesia, rodesia, scortesia, silesia, tiresia, trevesia, vanesia
4 Sillaba
Melanesia, Polinesia, acinesia, analgesia, anestesia, automnesia, barestesia, chirotesia, cinestesia, criptestesia, criptomnesia, discinesia, disestesia, disgenesia, fontanesia, ipermnesia, ipoalgesia, ipocresia, ipoestesia, l'anestesia, laspeyresia, micronesia, pallestesia, paramnesia, parestesia, poliestesia, polinesia, preanestesia, pseudoestesia, psichestesia, radioestesia, sismestesia, somestesia, telestesia, termoestesia, un'eresia
5 Sillaba
bradicinesia, emianestesia, indomalesia, iperalgesia, ipercinesia, iperestesia, ipocinesia, paracinesia, radargeodesia, somatoestesia, termoanestesia
6 Sillaba
servizio-cortesia