2 Sílabas
buro, churo, duro, euro, furo, guro, juro, muro, puro, uro, zuro
3 Sílabas
aduro, anuro, apuro, arturo, beduro, boruro, branquiuro, braquiuro, bromuro, caluro, canguro, canjuro, carburo, cenuro, chamburo, cianuro, cloruro, coluro, conjuro, cururo, escuro, fluoruro, fosfuro, futuro, guairuro, hidruro, huairuro, impuro, macruro, maduro, mapuro, moruro, obscuro, oscuro, oxiuro, paguro, perjuro, samuro, seguro, siluro, sulfuro, venturo, yoduro, zamuro
4 Sílabas
anomuro, anopluro, antemuro, arseniuro, bisulfuro, boquiduro, casamuro, chontaduro, claroscuro, contramuro, desfiguro, esconjuro, inmaduro, inmaturo, inseguro, manicuro, palinuro, pasaturo, pedicuro, peliduro, percloruro, prematuro, seleniuro, tisanuro, tricloruro
5 Sílabas
alopecuro, antimoniuro, cabeciduro, contraseguro, entreoscuro, ferrocianuro, hidrocarburo, protocloruro, protosulfuro, reaseguro
6 Sílabas
alcoholaturo