2 Sílabas
boya, choya, coya, foya, hoya, joya, moya, poya, roya, soya, troya
3 Sílabas
aloya, montoya, oroya, rehoya, secoya, secuoya, tramoya
4 Sílabas
buenaboya, camarroya, chirimoya, claraboya