2 Sílabas
ahogo, dogo, gogo, hogo, mogo, rogo
3 Sílabas
persogo
4 Sílabas
colagogo, demagogo, desahogo, mistagogo, pedagogo
5 Sílabas
emenagogo
6 Sílabas
arquisinagogo