3 Sílabas
hípico, típico
4 Sílabas
atípico, calípico
5 Sílabas
arquetípico, fenotípico, fototípico, genotípico, prototípico
6 Sílabas
electrotípico
7 Sílabas
estereotípico