2 Sílabas
termia
3 Sílabas
diatermia, distermia, panspermia
4 Sílabas
calciotermia, endotermia, hipertermia, hipotermia, paquidermia, taxidermia
5 Sílabas
azoospermia, electrotermia, esclerodermia, homeotermia, magnesiotermia, poiquilotermia
6 Sílabas
aluminotermia