3 Sílabas
apepsia, asepsia, atrepsia, dispepsia, eupepsia
4 Sílabas
antisepsia, bradipepsia, catalepsia, epilepsia, narcolepsia