2 Sílabas
aro, baro, buaro, caro, claro, faro, garo, guaro, haro, jaro, maro, paro, raro, traro, yaro
3 Sílabas
almaro, alvaro, amaro, amparo, avaro, azaro, descaro, disparo, encaro, escaro, ignaro, mamparo, preclaro, reparo, rosmaro, saguaro, taparo, titiaro
4 Sílabas
aerofaro, algavaro, cantaclaro, cunaguaro, desamparo, entreclaro, guaracaro, isobaro, milibaro, paraparo, radiofaro, sobrecaro, tupamaro, ultramaro