2 Sílabas
algia, mialgia
3 Sílabas
artralgia, cardialgia, coxalgia, dermalgia, gastralgia, lumbalgia, neuralgia, nostalgia, otalgia, raquialgia
4 Sílabas
cefalalgia, enteralgia, odontalgia